Diensten

Luchtfotografie

Luchtfotografie

Foto’s vanuit de lucht geven een interessant en ander perspectief van het object. Doordat drones op relatief lage hoogte vliegen, hebben ze minder last van lage wolken in de lucht in vergelijking met vliegtuigen. Ook heb je geen speciale constructies of kranen nodig om een object in beeld te brengen. We maken luchtfotografie voor bedrijven en particulieren, met nadruk op:

 • Architectuur en monumentenzorg
 • Vastgoed en immobiliën voor betere weergave van eigendommen
 • Bouwwerven en projectonwikkeling om de belangrijkste fasen van het project vast te leggen en voor werfopvolging
 • Tuinarchitectuur
 • Natuur en landschappen
 • Toeristische en productpromotie
 • Verzekeringen en inspecties over de staat of schade aan hoge gebouwen of daken
 • Allerlei reclame- en promotiedoeleinden
 • Bedrijfs- en productpresentaties
 • Archeologisch onderzoek
 • Technische, visuele controles zoals betonrot, zonnepanelen, daken

Orthofotografie

Orthofotografie

Een orthofoto is een beeld zonder geografische vervorming en op ware grootte afgeleid van luchtfoto’s. Met behulp van GCP’s (Ground Control Points) wordt de nauwkeurigheid van de foto verhoogd van meters naar centimeters. Orthofoto’s worden gebruikt voor:

 • GIS systemen
 • Terreinafbakening
 • Het opmeten van percelen
 • In kaart brengen van begraafplaatsen
 • In kaart brengen van openbare plaatsen

Fotogrammetrie 3D

Fotogrammetrie 3D

Bij fotogrammetrie wordt aan de hand van luchtfoto’s een 3D-model (DSM of Digital Surface Model) of puntenwolk gegenereerd van het gewenste object. Dit 3D-model kan gebruikt worden voor metingen, inspecties van op kantoor, vergelijking tussen plan en realisatie, als overlay voor CAD, enzovoort. Fotogrammetrie is handig voor:

 • Opmeten en visualiseren objecten, architectuur en monumenten
 • Alternatieve weergaves van eigendommen
 • Promotiedoeleinden
 • Archeologisch onderzoek
 • Inspectie en opvolging van industriele constructies, windmolens, betonrot, daken
 • IoT-toepassingen
 • Integratie in 3D-toepassingen
 • Volumemetingen

Videobeelden

Videobeelden

Video vanuit de lucht zorgt voor een andere weergave van een object. Het geeft ook meer vrijheid om dynamische objecten te volgen vanuit ongekende perspectieven zonder speciale constructies of bewegende kranen. Via een live link kan men tijdens de opnames meekijken van op de grond en desgewenst instructies doorgeven aan de operator. We maken video voor bedrijven en particulieren, met vooral videobeelden van:

 • Architectuur
 • Betere weergave van eigendommen
 • Tuinarchitectuur
 • Vastleggen van landschappen
 • Toeristische promotie
 • Verzekeringen en inspecties over de staat of schade aan gebouwen en daken
 • Alle reclame- en promotiedoeleinden
 • Technische visuele controles voor betonrot, zonnepanelen, daken

Inspecties

Inspecties

Met de live videobeelden van de camera in de lucht kan een inspecteur het gewenste object bekijken en beslissen of verder detailonderzoek noodzakelijk is. Indien gewenst kunnen er foto’s, video’s of 3D-beelden gemaakt worden tijdens of na de inspectie. We ondersteunen inspecties voornamelijk voor:

 • Windmolens en zonnepanelen
 • Inspecties van de staat of schade aan gebouwen of daken
 • Inspectie van bruggen en technische installaties
 • Technische, visuele controles in verband met betonrot, daken
 • Inspectie van schepen en vliegtuigen

Thermografie

Thermografie

We kunnen onze drone ook uitrusten met een infraroodcamera voor thermische inspecties. Net zoals bij de andere inspecties is het mogelijk om van op de grond mee te kijken naar de live beelden en desgewenst instructies door te geven aan de operator om andere standpunten te onderzoeken. We ondersteunen thermische inspecties voornamelijk voor:

 • Zonnepanelen
 • Inspectie van warmteverliezen bij gebouwen of daken
 • Inspectie van technische installaties en hoogspanningsmasten